Małżeństwo

03 sierpnia 2021

Najważniejsza rola miłości małżeńskiej to wzajemna pomoc na drodze do Życia przez wielkie “Ż”, a więc do zbawienia. Mąż i żona są dla siebie po to, by wzajemnie się motywować i budzić do tego powołania, którym dla każdego Chrześcijanina jest Niebo. Ta miłość, to coś wielkiego. Jeśli masz zamiar wejść na tę drogę - gratulujemy!

Na tej stronie:

 • poznasz najbardziej wiarygodną definicję tego wyjątkowego sakramentu,
 • dowiesz się, jak formalnie przygotować się do przyjęcia małżeństwa,
 • znajdziesz informacje na temat sensu zapowiedzi przedślubnych,
 • poznasz istotę sakramentu małżeństwa,
 • dowiesz się, jak duchowo przygotować się do przyjęcia sakramentu,
 • zdobędziesz wiedzę, jakich technicznych aspektów przestrzegać przy organizacji zawarcia związku małżeńskiego w naszym kościele parafialnym.

Sakrament małżeństwa - czyli co?

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

“Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie… Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.”

KKK 1603

Już po zaręczynach i co teraz?

Czekamy na Was z otwartymi ramionami. Zgłoście się w swojej kancelarii parafialnej (w parafii narzeczonego lub w parafii narzeczonej) na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu. Ten czas pozwoli nam dobrze przygotować się do tego ważnego i pięknego dnia. Jeśli zależy Wam na wcześniejszej rezerwacji terminu ślubu - to również możliwe. Po prostu skontaktujcie się z nami w tej sprawie.

Jakich dokumentów potrzebujecie na pierwszej rozmowie przedślubnej w kancelarii?

 • dowód osobisty (lub paszport)
 • metrykę chrztu, która jest ważna 6 miesięcy od daty wystawienia. Jeżeli ślub odbywa się w parafii, w której nie byliście chrzczeni, pobierzcie ten dokument w kancelarii w parafii, w której zostaliście ochrzczeni. W akcie tym odnotowano, czy osoba jest stanu wolnego i jakie przyjęła sakramenty (np. bierzmowanie). Jeżeli przyjąłeś sakrament bierzmowania, a fakt ten nie został odnotowany w metryce chrztu, będziesz potrzebował uzyskać potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu w parafii, w której zostałeś bierzmowany
 • świadectwo szkolne z uczestnictwa w katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej. Jeżeli nie uczęszczałeś na lekcje religii, uzupełnij wiadomości pod kierunkiem duszpasterza w odpowiednim czasie przed prowadzeniem formalności przedślubnych, zdaj egzamin, a następnie dostarcz świadectwo potwierdzające uzupełnienie katechezy
 • świadectwo z ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzający zawarcie cywilnego związku małżeńskiego lub stwierdzający, że narzeczeni są stanu wolnego. Jeżeli zawarcie związku małżeńskiego ma skutkować w prawie cywilnym (tzw. małżeństwo konkordatowe) - pamiętaj, że ten dokument jest ważny trzy miesiące.

Po spisaniu protokołu przedślubnego w parafii dotychczasowego zamieszkania narzeczonych wygłasza się tzw. zapowiedzi

Po co są zapowiedzi przedślubne?

Odpowiedzi na to pytanie udziela Kodeks Prawa Kanonicznego:

Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa Proboszczowi.

KPK, kan. 1069

Zapowiedzi przedślubne mają zatem dać szansę ewentualnie uchronić współmałżonków przed ważnymi przeszkodami dla zawarcia związku małżeńskiego, o których wcześniej nie mieli pojęcia.

A co jeśli chcę wziąć ślub w innej parafii, niż ta, w której jestem zameldowany lub aktualnie mieszkam?

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa. Tak jak pisaliśmy wyżej - istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji terminu ślubu. Jeżeli parafia, w której ma być zawarte małżeństwo, różni się jednak od miejsca waszego zameldowania lub zamieszkania, uzyskajcie zgodę na przeniesienie ślubu z parafii, gdzie jedno z was jest zameldowane lub aktualnie zamieszkuje.

Jaki jest prawdziwy sens małżeństwa?

By zrozumieć prawdziwy sens małżeństwa w kontekście naszej wiary, warto posłuchać, co ma na ten temat do powiedzenia Adam Szustak OP. Obejrzyj film i przekonaj się, że sakrament małżeństwa to piękna droga do zbawienia.

Jak duchowo przygotować się do sakramentu?

Oprócz formalności pamiętaj o tym, że Małżeństwo to ogromne przeżycie duchowe. Trzeba się do niego odpowiednio przygotować. Przede wszystkim w sakramencie pokuty. Ile razy przed przyjęciem sakramentu małżeństwa należy przystąpić do sakramentu pokuty?

 • pierwszy raz: w najbliższym czasie po spisaniu formalności przedślubnych
 • po raz drugi: w przededniu ślubu

Do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni potrzebują zaświadczenia o dwukrotnym przystąpieniu do sakramentu pokuty.

Wskazówki dotyczące organizacji uroczystości ślubnej

 1. Świadkowie (ukończone 18 lat, mogą być tej samej płci): na 15 minut przed rozpoczęciem liturgii dostarczają do zakrystii obrączki, okazują swoje dowody osobiste (lub paszporty) oraz, jeżeli narzeczeni nie uczynili tego wcześniej, dostarczają zaświadczenia narzeczonych o przystąpieniu do sakramentu pokuty, następnie razem z nowożeńcami udają się do ołtarza.
 2. Podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego (składania przyrzeczeń przez nowożeńców) świadkowie trwają w postawie stojącej.
 3. Narzeczeni w odpowiednim czasie uzgadniają z parafialnym organistą termin ślubu i konsultują z nim wszelkie kwestie związane z dodatkową oprawą muzyczną. Podczas ceremonii ślubnej mogą być wykonywane wyłącznie śpiewy religijne (kościelne, liturgiczne). Istnieje możliwość wykonywania śpiewu solowego lub instrumentalnego (np. skrzypce z akompaniamentem organowym), wyłącznie pieśni podczas trwania liturgii.
 4. Rejestracja filmowa i fotograficzna może być wykonywana przez jedną osobę z uprawnieniami kościelnymi (z zastosowaniem przepisów kościelnych).

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.