Chrzest

09 listopada 2021

Jeśli przed Tobą sakrament chrztu, który przyjmiesz lub obdarujesz nim swoją pociechę, jesteś we właściwym miejscu.

Na tej stronie:

 • poznasz najbardziej wiarygodną definicję tego wyjątkowego sakramentu,
 • dowiesz się, jakie łaski można otrzymać dzięki przyjęciu chrztu,
 • zagłębisz się w symbolikę chrztu świętego,
 • znajdziesz informacje, kto może zostać rodzicem chrzestnym,
 • dowiesz się, kiedy możesz przyjąć chrzest dla siebie lub swojego dziecka,
 • zdobędziesz wiedzę na temat niezbędnych dla przyjęcia sakramentu dokumentów i dewocjonaliów.

Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

KKK 1213

Łaski, które daje chrzest:

 • Odpuszczenie grzechów;
 • Nowe Stworzenie;
 • włączenie w Kościół – Ciało Chrystusa;
 • sakramentalny węzeł jedności chrześcijan;
 • niezatarte znamię duchowe.

Poznaj symbolikę chrztu

Wiedziałeś, że “chrzest” dosłownie oznacza “zanurzać”? Albo, że dzięki namaszczeniu świętym olejem ochrzczony otrzymuje imiona: Króla, Proroka i Kapłana? Każdy kto został ochrzczony jest powołany do tych wielkich ról. Obejrzyj wideo i dowiedz się, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Bez owijania w bawełnę:

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma - przez proboszcza lub szafarza chrztu - i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest;
 • Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

KPK, kan. 874

Kiedy mogę przyjąć chrzest lub ochrzcić dziecko?

Uroczyste włączenie do wspólnoty wierzących w naszej parafii odbywa się terminie po uzgodnieniu z ks. Proboszczem lub z s. kancelistką w kancelarii parafialnej.

Jakich dokumentów potrzebuję do chrztu?

 • Akt urodzenia dziecka;
 • dane personalne rodziców chrzestnych;
 • zaświadczenie rodziców chrzestnych z ich parafii o życiu religijnym;
 • jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice proszeni są o dostarczenie pisemnej zgody swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu.

Czego jeszcze potrzebuję do chrztu?

Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.


Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.