Życzenia Wielkanocne

17 kwietnia 2022

Pan Jezus zmartwychwstał i mówi nam: “Nie bójcie się! (Mk 16,6); Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat!” (J 16,33). Jezus żyje i kroczy razem z nami ukazując nam sens naszej drogi życiowej.

Drodzy Siostry i Bracia.

Wszystkim życzymy odwagi głoszenia Bożej miłości oraz głębokiej wiary, która pokonuje wszelkie zmęczenia życiem. Niech Chrystus napełnia serca pragnieniem świętości realizowanej pośród codziennych spraw i uzdalnia do dawania radosnego świadectwa o Jego wycięstwie nad śmiercią i złem. Niech wszczepia w Wasze serca nadzieję, która podtrzyma drugiego człowieka w chwilach problemów i trudu, niech obdarzy Was miłością, bo „ona wszystko przetrzyma” i „nigdy nie ustaje”. Niech Pan obdarza swoimi łaskami, wciąż otwierając serca na Boga i drugiego człowieka oraz darzy Was wszystkich swoim błogosławieństwem i zdrowiem.

Wszystkiego, co Boże, wartościowe i piękne, życzą Duszpasterze.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.