Twitter Ojca Św.

Zespół Parafialny „Boże Nutki”

Grupy parafialne » Zespół Parafialny „Boże Nutki”

Myśl o stworzeniu pierwszego dziecięcego zespołu parafialnego zrodziła się podczas wizyty kolędowej w 2005 r. Myśl ta szybko przerodził się w konkretne działanie, bo już 17 lutego 2005 r. na salkach katechetycznych odbyła się pierwsza próba, na którą przybyli młodzi wokaliści i trochę starsi instrumentaliści. Później wspólnymi siłami ustalono, że tenże zespół będzie nosił nazwę Boże Nutki, ponieważ ma śpiewać na chwałę Bożą. Po kilku miesiącach ciężkiej pracy w piątek 24 czerwca 2005 r. zagraliśmy i zaśpiewaliśmy podczas Mszy Świętej na zakończenie roku szkolnego w naszym parafialnym kościele.

Założycielami i pierwszymi opiekunami zespołu byli Ks. Andrzej Gadzina i pani Dorota Sowa.
W ciągu następnych lat opiekę duchową nad dziećmi i opiekunami sprawowali następujący kapłani: Ks. Dariusz Piechnik i Ks. Mirosław Florek, 
Ks. Marcin Niwa, ks. Zygmunt Frączzek a obecnie funkcję tę pełni ks. Łukasz Niziołek . Zespół działa dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu rodziców, Ks. Prałata Kazimierza Starca i Ks. Proboszcza Ryszarda Mikosa oraz wielu osób i instytucji. Obecnym opiekunem zespołu jest Pani Agnieszka Grzegorzek.

 

W ciągu dziewięciu lat nagraliśmy cztery płyty. Pierwsza płyta zatytułowana Panie Ty Jesteś, ukazał się w 2006 r. W 2008 r. zespół wzbogacił swój dorobek o kolejne dwie płyty: Cicha noc...Święta noc oraz Cały rok dla Ciebie. Ostatnia Mój Anioł Stróż pojawiła się w 2014 r. i zawiera dwanaście naszych autorskich piosenek. Muzykę skomponował  pan Andrzej Bogdał, słowa napisał pan Marek Klebach, natomiast okładkę zaprojektowały dzieci z zespołu. Na krążku znajduje się również  nasz hymn napisany przez Tomka Gargasa.

Bierzemy również udział w przeglądach i konkursach muzycznych. I tak w 2007 r. zajęliśmy III miejsce w XXI Podbeskidzkim Przeglądzie Piosenki Religijnej w Andrychowie. W 2010 r.